Online

Esteu aquí

Dirigits a: Públic en general, majors de 18 anys. Cursos dirigits a persones interessades en adquirir coneixements en l'àmbit de la gestió de zones verdes i de l'ecologia urbana

Inscripció: Preinscripció en https://forms.gle/T9BeAdBgcZhg8Qzt9

 

SISTEMES DE REG EN JARDINERIA
De 29 . 04 . 2024 fins 26 . 05 . 2024
Horari del curs

Clases telemátiques:  DIMARTS de 16:00 a 18:00 hores

 

Dirigit a
Dirigit al públic en general, major de 16 anys. Cursos destinats a persones interessades a adquirir coneixements en l'àmbit de la gestió de zones verdes i de l'ecologia urbana.
Lloc del curs
Plataforma formació en línia de l’Organisme Autònom Municipal de Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana. www.escolajardineriavalencia.es
Preu matrícula
Gratuita
Observacions

Hores estimades de estudi: 20

Matriculació: Preinscripció en https://forms.gle/T9BeAdBgcZhg8Qzt9

Els cursos estan organitzats amb l'objectiu que l'alumnat puga realitzar les activitats i exercicis proposats de manera asíncrona, adaptant-se a les dates d'obertura de mòduls i dates límit de lliurament.
La preinscripció als cursos es realitzarà per ordre d'entrada de les sol·licituds, en cas d'un alt nombre de persones sol·licitants, únicament es podran realitzar dos cursos per participant i semestre. La realització de cadascun dels cursos queda supeditada al nombre de sol·licituds rebudes.
La formació que s'imparteix en aquests cursos a distància és un ensenyament NO FORMAL. És necessari complir els requisits marcats en la guia didàctica i assistir com a mínim al 75% de les classes per a poder accedir a l'avaluació dels estudis realitzats. En superar les activitats proposades en el curs s'expedeix un DIPLOMA ACREDITATIU D'APROFITAMENT.
Totes aquelles persones que, havent sigut admeses en el curs i confirmat el seu interés en ell, no es presenten o l'abandonen sense causa justificada, podran ser penalitzades en la inscripció de futurs cursos organitzats per l'Escola.
L'Escola es reserva el dret de retirar de l'oferta formativa qualsevol dels cursos o activitats programades. Les dates i programes podran ser modificades davant possibles imprevistos.

 

Últimes notícies

22 . 05 . 2024
A partir del 24 de maig i fins al dia 31 podeu gaudir de les activitats organitzades per l'Ajuntament i la Conselleria de Medi Ambient amb motiu de la XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT
XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT
22 . 05 . 2024
A partir del 24 de maig i fins al dia 31 podeu gaudir de les activitats organitzades per l'Ajuntament i la Conselleria de Medi Ambient amb motiu de la XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT
XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT
22 . 05 . 2024
A partir del 24 de maig i fins al dia 31 podeu gaudir de les activitats organitzades per l'Ajuntament i la Conselleria de Medi Ambient amb motiu de la XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT
XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT