Online

Esteu aquí

Dirigits a: Públic en general, majors de 16 anys. Cursos dirigits a persones interessades en adquirir coneixements en l'àmbit de la gestió de zones verdes i de l'ecologia urbana

Inscripció: Preinscripció en secretaria@oamparquesvalencia.es (indicar els cursos a solicitar, nom complet i contacte telefònic). 

 

BIODIVERSITAT A LES ZONES VERDES URBANES
De 28 . 02 . 2022 fins 13 . 04 . 2022
Horari del curs

Clases telemáticas:               dimecres de 17:00 a 19:00 hores

 

Dirigit a
Dirigit a professionals, majors de 16 anys. Cursos destinats a persones interessades a augmentar els seus coneixements en l'àmbit de la gestió de zones verdes i de l'ecologia urbana.
Lloc del curs
Plataforma de teleformació de l’Escola Municipal de Jardineria del OAM de Parcs i Jardins Singulars. www.escolajardineriavalencia.es
Preu matrícula
Gratuïta
Observacions

Hores estimades de estudi: 30

Matriculació: Preinscripció a partir del 14 de gener en secretaria@oamparquesvalencia.es (indicar el curs a sol·licitar, adjuntar nom i telèfon de contacte).

Els cursos estan organitzats amb l'objectiu que l'alumnat puga realitzar les activitats i exercicis proposats de manera asíncrona, adaptant-se a les dates d'obertura de mòduls i dates límit de lliurament.
La preinscripció als cursos es realitzarà per ordre d'entrada de les sol·licituds, en cas d'un alt nombre de persones sol·licitants, únicament es podran realitzar dos cursos per participant i semestre. La realització de cadascun dels cursos queda supeditada al nombre de sol·licituds rebudes.
La Formació que s'imparteix en aquests cursos a distància és un ensenyament No Formal. És necessari complir els requisits marcats en la guia didàctica per a poder accedir a l'avaluació dels estudis realitzats. En superar les activitats proposades en el curs s'expedeix un DIPLOMA ACREDITATIU D'APROFITAMENT. 

 

Últimes notícies

23 . 06 . 2021
OBERT EL TERMINI DE MATRICULACIÓ PER ALS CURSOS OFERITS PER L’ESCOLA D...
23 . 06 . 2021
SE ABRE EL PLAZO DE MATRICULACIÓN PARA LOS CURSOS OFRECIDOS POR LA ESC...
01 . 09 . 2020
EL PARC GULLIVER ES MANTÉ TANCAT FINS NOU AVÍS