Esteu aquí

ENEMICS DE LES PLANTES: MALALTIES
De 13 . 09 . 2021 fins 08 . 10 . 2021
Horari del curs

Clases telemáticas:               dimecres de 17:00 a 19:30 hores

 

Dirigit a
Dirigit a professionals, majors de 16 anys. Cursos destinats a persones interessades a augmentar els seus coneixements en l'àmbit de la gestió de zones verdes i de l'ecologia urbana.
Lloc del curs
Plataforma de teleformació de l’Escola Municipal de Jardineria del OAM de Parcs i Jardins Singulars. www.escolajardineriavalencia.es
Preu matrícula
Gratuïta
Observacions

Hores estimades de estudi:20

Matriculació: Preinscripció a partir del 23 de juny en secretaria@oamparquesvalencia.es (indicar el curs a sol·licitar, adjuntar nom i telèfon de contacte).

Els cursos estan organitzats amb l'objectiu que l'alumnat puga realitzar les activitats i exercicis proposats de manera asíncrona, adaptant-se a les dates d'obertura de mòduls i dates límit de lliurament.
La preinscripció als cursos es realitzarà per ordre d'entrada de les sol·licituds, en cas d'un alt nombre de persones sol·licitants, únicament es podran realitzar dos cursos per participant i semestre. La realització de cadascun dels cursos queda supeditada al nombre de sol·licituds rebudes.
La Formació que s'imparteix en aquests cursos a distància és un ensenyament No Formal. És necessari complir els requisits marcats en la guia didàctica per a poder accedir a l'avaluació dels estudis realitzats. En superar les activitats proposades en el curs s'expedeix un DIPLOMA ACREDITATIU D'APROFITAMENT. 

Últimes notícies

23 . 06 . 2021
S’OBRI EL TERMINI DE MATRICULACIÓ PER ALS CURSOS OFERITS PER L’ESCOLA...
23 . 06 . 2021
SE ABRE EL PLAZO DE MATRICULACIÓN PARA LOS CURSOS OFRECIDOS POR LA ESC...
03 . 12 . 2020
30ª EDICIÓ DIA INTERNACIONAL DE LES CIUTATS EDUCADORES