Esteu aquí

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL OAM

OAM Parcs i Jardins

Aquest organisme s’encarrega de la conservació, manteniment i gestió dels Parcs i Jardins de Benicalap, Jardí de Montfort, Jardí d’Aiora, Jardí del Túria: Parc de Capçalera, trams I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X – XI, XII, XIV i XVI, Jardí d’Albalat, Parc de l’Oest, Passejos Marítim i Neptú, Testos del Centre Històric, Tramvia línia 4, Carrer Almassora i alineacions, Jardí del Palau de Congressos, Jardineria interior del PAU d’Ademús, Jardí de Beniferri, Parc d’Orriols, Jardí de Polifil, Parc de Marxalenes, Grans Vies de Marquès del Túria i Ferran el Catòlic, Parc de Capçalera, Pont de les Flors, Jardí de les Hespèrides, Jardí Professor Antonio Llombart, Jardí Antonio Suárez 7 i 9, i testos interiors de dependències municipals.
 

OAM és fruit de la fusió de la Fundació Pública de Parcs i Jardins Singulars i la Fundació de l’Escola Municipal de Jardineria i Paisatge..

 

  Què és l'OAM?

L’Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, amb data de constitució de l’1 de gener de 2012, és fruit de la fusió de la Fundació Pública de Parcs i Jardins Singulars i la Fundació de l’Escola Municipalde Jardineria i Paisatge. Aquestes dos fundacions es van crear a l’any 1984 com a conseqüència d’una iniciativa de l’Ajuntament de València. La fusió d’ambdues uneix esforços, manté les finalitats amb que van ser creades i millora la seua estructura organitzativa.

Als Estatuts del nou OAM es recullen com a objectius fonamentals la conservació, el manteniment i la gestió dels jardins i parcs adscrits a ell, la promoció, desenvolupament i el foment de l’Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, que a la seua vegada té com a finalitat la investigació, la formació, la mentalització i difusió del coneixement del paisatge, natural i constituït, en la seua conformació espontània o com a jardí urbà, dirigits a la generalitat dels ciutadans i en especial als escolars, jardiners, educadors i postgraduats. Per això el coneixement, respecte i estima cap als espais verds, són punts importants entre els valors a transmetre, pretenent ser a més a més un focus d’informació i formació tant per als ciutadans com per als professionals del sector ornamental.

Per això, les funcions de l’Organisme Autònom Municipal són les de manteniment, gestió, control i cures dels parcs i jardins, els ensenyaments de Jardineria i la cura del Medi Ambient i altres activitats docents com ara els ensenyaments de Floristeria a través de l’Escola Valenciana d’Art Floral creada també el 1984 i que depèn així mateix del nou organisme autònom.

 

 

La tasca formativa anirà destinada a la formació i reciclatge de les plantilles de jardiners municipals, però també a la formació professional de totes aquelles persones interessades en buscar el seu futur en els sectors de la jardineria i la floristeria; desenvolupar un servei de recerca i documentació lligat a la problemàtica ornamental que permeta conèixer els condicionants que presenten els jardins mediterranis i les solucions més adequades; desenvolupar una tasca de conscienciació social, amb l’objectiu d’involucrar a diferents col·lectius (col·legis, associacions de veïns, associacions de mestresses de casa, associacions culturals etc.) en la tasca de potenciar, mantenir i conservar els espais verds i el medi ambient.

 

  Escola de Jardineria i Paisatge

Per assolir aquests objectius l’Organisme Autònom desenvolupa diferents tipus d’activitats, com xarrades en col·legis, programes divulgatius en diferents mitjans de comunicació (ràdio i televisió), cursos d’iniciació per a aficionats, cursos de formació professional (que permeten obtenir la titulació d’Oficial Jardiner i Oficial Florista), cursos monogràfics d’especialització i cursos de postgrau. Alguns d’aquests cursos es realitzen en col·laboració amb altres organismes com la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Diputació de València, Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, ajuntaments i associacions professionals.

En tots els cursos de Jardineria impartits es concedeix una gran importància a la formació pràctica de l’alumnat, per al que es disposa en l’actualitat de 1.816.138 m2 de jardins públics que actualment gestiona i manté l’Organisme Autònom, que són utilitzats simultàniament com a camps de pràctiques, de manera que els alumnes s’integren en el manteniment diari d’aquests jardins.

També són importants els cursos destinats a complir un fi social, com és el cas dels cursos de majors i els destinats a discapacitats psíquics, malalts mentals ia col·lectius amb problemàtiques específiques, que s’imparteixen en col·laboració amb altres entitats com la Conselleria d’Educació Formació i Ocupació, els Serveis Socials Municipals o el Servei Valencià de Salut. També s’organitzen activitats amb associacions com els Amics de les Plantes i altres no estrictament vinculades a la jardineria o la floristeria, però sí al medi ambient, com són la Societat Micològica Valenciana o el Grup Valencià de Geologia.

 

  Investigació i Documentació

 

Pel que fa a investigació i documentació, l’OAM segueix comptant amb una biblioteca especialitzada en jardineria, floristeria i paisatgisme, composta per 2.800 volums de llibres i altres tants de revistes, i un laboratori on realitzen pràctiques els alumnes.

A més es desenvolupen diverses línies d’investigació relacionades amb la problemàtica dels jardins urbans en ambients mediterranis i amb la utilització de la flora ornamental. A través del Centre Naturia es treballa amb la divulgació i conscienciació mediambiental.

Tant la branca de Jardineria com la d’Art Floral desenvolupen activitats similars, organitzant cursos per a aficionats, professionals, d’especialització, de reciclatge, de majors … L’EscoladeJardineria imparteix una formació professional que abasta matèries com: la botànica, les tasques culturals en el jardí, el disseny de jardins, el coneixement de la flora ornamental, els diferents estils del disseny de jardins, la fitopatologia de les plantes i els seus tractaments, la floricultura i producció ornamental; amb una formació teòrica-pràctica que permet als alumnes abordar el seu accés al món laboral amb una formació de nivell de Jardiner especialitzat.

Amb la finalitat d’oferir una formació el més àmplia i aplicada possible, l’Escola Valencianad’Art Floral analitza de forma permanent les tendències del mercat i quan s’escau les integra en la formació que s’imparteix als alumnes, sense oblidar en cap moment el que ha de ser aquesta activitat: l’expressió de tot un Art. Per a això imparteix una formació multidisciplinària que abasta tant matèries bàsiques (dibuix tècnic i artístic, història de l’art …) com aplicades (materials i arranjaments florals, ikebana-art floral japonès, floricultura i producció ornamental …), el que permet als alumnes abordar des de treballs clàssics de caràcter tradicional, propis de la floristeria de sempre, fins a treballs més innovadors, reflex de les últimes tendències en el món professional internacional.

L’Escola Valenciana d’Art Floral ha realitzat demostracions per a professionals del sector i públic en general; les seves composicions florals abasten des dels rams de mà i centres florals, als treballs d’aparadorisme i els de grans dimensions en espais com: esglésies, recintes firals, jardins, palauets i altres edificis públics, ha concorregut a diferents concursos nacionals i internacionals, on ha aconseguit nombrosos premis que reflecteixen el seu alt nivell professional.

 

Descarregar el tríptic d'informació sobre OAM

 

Últimes notícies

17 . 12 . 2021
ANUNCI VACANT LLOC DIRECTOR JURIDICO-ADMINISTRATIVO OAM PARCS I JARDIN...
25 . 11 . 2021
QUÍ SOM I QUÉ FEM EN L'OAM DE PARCS I JARDINS SINGULARS?
05 . 11 . 2021
JORNADA DEDICADA A LA CONSERVACIÓ DE TORTUGUES (7 de novembre al Parc...