Últimas
noticias

Usted está aquí

TALLER D'ABELLES URBANES AL PARC DE MALILLA


Seguint amb les accions de formació i conscienciació mediambiental que es realitzen a l’alqueria central del Parc Urbà de Malilla, (l’antiga i restaurada “Alqueria dels Peris”), s’ha celebrat una jornada formativa impartida pels formadors i formadores del Observatori Municipal de l’Arbre de València (OMAV) amb la temàtica de la recuperació i potenciació de les poblacions d’abelles als entorns urbans.

 

Alqueria dels Peris al Parc de Malilla

La tasca que desenvolupen les abelles dins dels nostres ecosistemes és de gran importància, pol·linitzant les plantes, fent possibles els cultius i proporcionant productes tan necessaris com la mel o el pròpolis.
 

Xarrada tècnica sobre el món de les abelles

Des de l’àmbit científic ens alerten de la preocupant disminució de les poblacions d’abelles. És per això que l’Ajuntament de València, per mitjà del OMAV  i amb la col·laboració del OAM  de Parcs i Jardins Singulars, va iniciar fa alguns anys un projecte de recuperació i manteniment dels ruscos que apareixen en la nostra ciutat. Tasca que també estan desenvolupant importants ciutats arreu del món, com ara Paris, Amsterdam o Londres, que han començat a col·locar ruscos d’abelles als seus pacs i jardins.
La jornada es va dividir en una primera part teòrica, on es parlà de la biologia i dels hàbits de vida de les abelles entre altres qüestions, i una segona part molt més pràctica on s’explicà als i les assistents com treballen i viuen les abelles als ruscos i com aprofitem els seus productes. També es van mostrar els aparells que s’utilitzen en les tasques d’extracció  de la mel i de manteniment del ruscos.
 

Mòdul pràctic de la jornada formativa

La bona recepció d’esta jornada, coordinada i impulsada per Santiago Uribarrena des del Servici de Jardineria i per personal tècnic del OAM i del OMAV, ens anima a plantejar-nos edicions futures i ampliar experiències en el món de l’apicultura urbana.