Últimas
noticias

Usted está aquí

L’OAM IMPARTEIX CURSOS DE MOTOSERRA ALS NOUS BOMBERS DE VALÈNCIA

Des del dia 27 al 31 de gener s'estan celebrant sessions formatives relacionats amb el maneig i manteniment de la motoserra dirigit als 58 nous i noves treballadores de la plantilla del Cos de Bombers de la ciutat de València.
Estos cursos tenen com a objectiu la capacitació bàsica dels bombers en el maneig de la motoserra per a trossejar i retirar branques d'arbres en episodis de temporals de pluja i vent o com a conseqüència d'accidents fortuïts en moments i circumstàncies en què el servici de poda no es trobe disponible.
 

L'acció formativa s'està duent a terme en l'aula polivalent de l'alqueria del Parc Urbà de Malilla i ha sigut organitzada per l'Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge de l’Ajuntament de València (OAM Parcs i Jardins).

La col·laboració entre el Cos de Bombers i l'OAM de Parcs i Jardins és constant en l'àmbit dels treballs específics de poda de palmeres de gran port i en altres faenes relacionades amb la tala i retirada de brancatge perillós.
En un futur pròxim i, depenent de les necessitats i disponibilitat del Cos de Bombers, s'ha previst organitzar un curs més avançat de tala controlada d'arbratge i direccionament de branques per al mateix col·lectiu.