Últimas
noticias

Usted está aquí

ALUMNES ALEMANYS REALITZEN LES SEUES PRÀCTIQUES EDUCATIVES ALS PARCS I JARDINS DE VALÈNCIA

Alumnes de la Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, wsv.de fan pràctiques a València gràcies a l’acord suscrit entre l’Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins i l’entitat representant de la Institució Educativa Alemanya (MTP) dins del marc del programa europeu ERASMUS+.
Els alumnes han realitzat treballs relacionats amb el manteniment de zones verdes i fonts ornamentals emplaçades en els jardins. El programa de pràctiques dissenyat pels tècnics de l’Escola de Jardineria i Paisatge del Organisme Autònom inclou, entre altres, treballs de manteniment de sistemes de reg automàtic, retall de tanques i bordures, poda i guiat d’arbres i arbustos, trasplantes, plantació i tot el relacionat amb el manteniment de fonts i canals ornamentals: filtres, programacions, reparacions, presa de mostres per a anàlisis, etc.
 

Durant les quatre setmanes que ha durat el programa de pràctiques, personal del OAM, en col·laboració amb  els representants de Mobilitats Training Projects S.L., han supervisat les accions formatives realitzades amb l’objectiu de proporcionar una adequada formació pràctica als alumnes.
Els alumnes alemanys, Linda i Max, s’han adaptat perfectament al ritme de treball del jardí, i malgrat l’inconvenient de l’idioma, han realitzat tots els treballs encomanats amb cura i eficiència.

 

Tant els alumnes com el personal implicat en la col·laboració, van ser visitats pel vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, que des del primer moment ha mostrat molt interés perquè l’OAM facilités pràctiques formatives als jardins de la ciutat.