Esteu aquí

L’OAM IMPARTEIX CURSOS DE MOTOSERRA ALS NOUS BOMBERS DE VALÈNCIA

Des del dia 27 al 31 de gener s'estan celebrant sessions formatives relacionats amb el maneig i manteniment de la motoserra dirigit als 58 nous i noves treballadores de la plantilla del Cos de Bombers de la ciutat de València.
Estos cursos tenen com a objectiu la capacitació bàsica dels bombers en el maneig de la motoserra per a trossejar i retirar branques d'arbres en episodis de temporals de pluja i vent o com a conseqüència d'accidents fortuïts en moments i circumstàncies en què el servici de poda no es trobe disponible.
 

L'acció formativa s'està duent a terme en l'aula polivalent de l'alqueria del Parc Urbà de Malilla i ha sigut organitzada per l'Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge de l’Ajuntament de València (OAM Parcs i Jardins).

La col·laboració entre el Cos de Bombers i l'OAM de Parcs i Jardins és constant en l'àmbit dels treballs específics de poda de palmeres de gran port i en altres faenes relacionades amb la tala i retirada de brancatge perillós.
En un futur pròxim i, depenent de les necessitats i disponibilitat del Cos de Bombers, s'ha previst organitzar un curs més avançat de tala controlada d'arbratge i direccionament de branques per al mateix col·lectiu.
 

Últimes notícies

20 . 02 . 2020
ALUMNES ALEMANYS REALITZEN LES SEUES PRÀCTIQUES EDUCATIVES ALS PARCS I...
29 . 01 . 2020
L’OAM IMPARTEIX CURSOS DE MOTOSERRA ALS NOUS BOMBERS DE VALÈNCIA
20 . 12 . 2019
PLANTACIÓ D’UN BOSC DE RIBERA AL JARDÍ DEL TÚRIA AMB LA PARTICIPACIÓ D...